LetsA - LETS regio Alkmaar

Privacy verklaringPersoonsgegevens die wij verwerken.‚Äč
Letsa verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1) Gegevens die je zelf bij het aangaan van je lidmaatschap van Letsa hebt verstrekt:

2) Gegevens voor intern gebruik bij Letsa:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, omdat deze niet in onze administratie zijn opgenomen.

Waarom we gegevens nodig hebben:
Letsa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Daarnaast kan je als lid ook tijdelijk inactief zijn, omdat je bijv. een half jaar in het buitenland bent, zodat je niet kunt handelen. De administratie zorgt er dan voor dat je in die periode geen zonnencontributie afdraagt.

Ook kan je na het opzeggen nog een half jaar handelen om je zonnenstand op nul terug te brengen, dat heet Opschonen: je betaalt dan geen contributie.

De volgende personen bij de Letsa hebben inzage in jouw gegevens:

Hoe lang we gegevens bewaren:
Letsa zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze worden verzameld.

De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is 2 jaar na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 2 jaar). 
De bewaartermijn van de financiële administratie is 7 fiscale jaren en is een verplichting vanuit de belastingdienst.

Delen met anderen:
Letsa deelt jouw persoonsgegevens (naam, (e-mail)adres en telefoonnummer) alleen met leden van Letsa voor contactmomenten en ruilhandeltransacties binnen Letsa. Nimmer delen wij jouw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek:
Letsa gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen.
Je kunt alle gegevens zelf inzien na inloggen op de Website van Letsa,
Je kunt alle gegevens zelf wijzigen m.u.v. je adresgegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan je sturen via ons contact formulier,
om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Daarbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Dit is ter bescherming van jouw privacy. 
Letsa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten:
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beveiliging:
Letsa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contact formulier.