Letsa LETS Alkmaar e.o.

Aanmelden/ informatie


Letsa informatieOm te handelen bij Letsa moet je lid zijn van de Letsa vereniging.
​Verdere informatie kun je aanvragen door het mail formulier hierboven in te vullen.

 
Huishoudelijk reglement
In het Huishoudelijk Reglement van ruilkring Letsa  wordt de organisatiestructuur uitgelegd evenals de rechten en verantwoordelijkheden van de deelnemers van Letsa en het bestuur.
 
Bij inschrijving als deelnemer, minimum leeftijd 18 jaar, geldt de ondertekening van het inschrijf formulier als akkoordverklaring met dit Huishoudelijk Reglement.
 
Voorwaarden deelname Letsa:
Om te kunnen deelnemen aan Letsa moet er een ondertekend inschrijfformulier zijn ontvangen door de administratie en de geld contributie zijn ontvangen door de penningmeester. Dit  betreft dan de geld (euro) contributie per jaar op maandbasis, dus als je later in het jaar lid wordt, hoef je alleen voor de resterende maanden te betalen. Per 1 januari gaat de jaarcontributie in. Ook vragen we een zonnen vergoeding per maand, zonnetje is  ons betaalmiddel, deze wordt automatisch ingehouden.
 
De hoogte van de contributies wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
Met de euro’s worden de kosten die we maken met de vereniging betaald en met de zonnen wordt de arbeid vergoed van het bestuur, werkgroepen, leden die de bijeenkomsten organiseren, hapjes, taarten, voor deze bijeenkomsten en voor de lezingen en het vermaak tijdens de bijeenkomsten. Daar kun je jezelf ook altijd voor aanmelden.
 
Als je nog niet eerder lid bent geweest van de Letsa, krijg je een start saldo van zonnen om een paar maanden (zonnen) contributie vrij te kunnen handelen. Op één Letsa rekeningnummer kunnen maximaal twee huisgenoten deelnemer zijn. Na het ontvangen van je inschrijf formulier krijg je een Letsa lidnr., een welkomstbrief, tips om te handelen en het laatste zonnebericht, welke 2 keer per jaar uitkomt.
 
Hoe werkt het? 
Zonnetjes
Onze betaaleenheid is dus “zonnetjes”, dit is fictief geld dat ontstaat bij een transactie tussen twee deelnemers; zonnetjes zijn alleen geldig binnen Letsa. Vanuit het bestuur adviseren wij een  uurloon van 20 zonnen per uur, maar uiteindelijk bepalen de leden die de transactie aangaan, dit zelf.
 
De waarde van het Zonnetje is niet gekoppeld aan geld, maar als omrekening zou 1 zon 0,50 euro waard zijn. Dit is vooral handig bij diensten die lange tijd vergen maar niet erg arbeid intensief, zoals het bakken van een brood, dit kan in tijd 2 uur duren, maar als je dan 40 zon rekent zou dit omgerekend naar euro’s 20 euro voor een broodje zijn.
 
Zonnetjes kunnen niet tegen geld worden omgewisseld bij Letsa, noch kan Letsa Zonnetjes verkopen tegen geld. Maar als er bij opzegging van het lidmaatschap nog een negatief saldo aan zonnen staat, vraagt het bestuur om deze zonnenwaarde in geld te voldoen. Maar dit gebeurt pas na een half jaar op een opschoningsstatus waarbij je zonder contributie kunt proberen om de zonnen bij te verdienen.
 
Deelnemers mogen zowel een positief als een negatief aantal zonnetjes hebben, binnen door de vereniging vastgestelde limieten. Deze liggen tussen de 100 zonnen negatief en 300 zonnen positief. Binnen de ruilkring kennen we geen winst en ook geen rente.
  
Transacties
Elke deelnemer is op ieder moment vrij om een transactie wel of niet aan te gaan. Het is wel verstandig om een goede euro en zonnen afspraak van te voren te maken met elkaar. Euro’s kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden voor benzinevergoeding of voor gekochte goederen, nodig voor de klus. De betaling van zonnetjes kan via een cheque (verkrijgbaar bij de organisatie) of via de website www.letsa.nl.
 
 
Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Letsa bestaat uit drie deelnemers (voorzitter, penningmeester, secretaris) ,  het bestuur wordt gekozen en benoemd door de Algemene Leden Vergadering.  Voor de uitvoering van taken kan het bestuur werkgroepen instellen, zoals voor de organisatie van de bijeenkomsten, administratie, zonnebericht, promotie etc. Voor de functies binnen de werkgroepen komt elke deelnemer in aanmerking. Het bestuur zal bij meerdere gegadigden voor een functie de keus maken op basis van geschiktheid.
 
 
Privacy verklaring
De deelnemer geeft toestemming aan Letsa om relevante gegevens over deelname vast te leggen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Het bestuur zal deze informatie alleen bekend maken door interne publicaties. Letsa verplicht zich om geen gegevens over haar deelnemers aan derden te verstrekken.
 
Verantwoording
Letsa en/of bestuur is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de goederen en diensten die door de deelnemers worden verhandeld, ook is Letsa en/of bestuur niet aansprakelijk voor daarbij optredend persoonlijk letsel of schade aan derden. Het tot stand komen van een transactie is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers. We willen dan ook dat elke deelnemer een eigen aansprakelijkheid verzekering heeft.
 
De deelnemer mag van het bestuur van Letsa verwachten
Dat ze regelmatig bijeenkomsten organiseert.
Dat ze Vraag- en Aanbodgegevens en Zonnetjestransacties administreert.
Dat eventuele klachten correct behandeld worden.
Dat bestuursleden geen misbruik maken van hun functie.
Dat zorgvuldig met de gegevens van de leden wordt omgegaan (AVG).